служебна бележка

Кирил Господинов on декември 29th, 2010

Утвърдени са нови образци на документи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ): Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 […]

Continue reading about Нови формуляри по ЗДДФЛ от 01.01.2011