АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

Пакетът с антикризисни мерки е почти готов, след като в събота Националният съвет за тристранно сътрудничество се договори за повечето инструменти и партньорите постигнаха консенсус благодарение на взаимни компромиси.
Две от най-съществените решения обаче трябва да бъдат взети днес – за увеличението на ДДС и за замразяване на цените на тока, газа и парното.

Последни предложения, за които тристранката постигна компромис
– да се облагат приходите на застрахователите
– да се увеличат авансовите плащания на данък печалба
– с 10% да се облагат печалбите от хазартни игри
– да отпаднат квотите за ваучери за храна на работниците
– да се увеличи от 45 на 90 дни срокът, за който работодателят може да възложи временно извършването на различна работа в същото или друго предприятие
– да се ограничи достъпът до пазара на труда на работници от трети страни

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НОВИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

От днес МВР започва да издава новите документи за самоличност.
Фотограф: Надежда Чипева

В кои документи ще има чип?
– Чип ще има само в паспортите, но не и в личните карти и шофьорските книжки.

Колко време ще отнема процедурата?
– Процедурата за обработка на документите ще отнема няколко минути, обещава МВР. Гражданите ще сядат на специално място, където автоматизирана система ще ги снима, а снимката веднага ще се изпраща по електронен път до компютъра, на който се обработва заявлението. За международен паспорт ще се вземат пръстови отпечатъци. След това гражданите ще се подписват със специална електронна писалка на определен за това екран.

Read more

ВСИЧКИ ФИРМИ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА УСЛОВИЯ НА ТРУД

Всички юридически и физически лица, които наемат работници или ползват временен персонал, трябва да подадат декларация за работната среда. Чрез документа те трябва да заявят, че спазват изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и още над 20 наредби, с които се установяват минимални изисквания за безопасност и здраве при работа.

Освободени от задължението да подават декларация са само лицата, които работят за своя сметка сами, т.е. нямат нает персонал.

Декларацията се подава в инспекцията по труда по седалище и адрес на предприятието всяка година до 30 април. Само за 2010 г. срокът е удължен до 30 юни. Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, в същия срок до инспекцията по труда се подава писмено уведомление.

При неспазване на срока се налага санкция в размер от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.

Декларацията се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път. При първия вариант това става на място в съответната инспекция по труда. В този случай декларацията може да бъде подадена лично от задълженото лице или от упълномощен негов представител. Притежателите на универсален електронен подпис (УЕП) могат да подадат документа и по електронен път. Ако задълженото лице или законният му представител не притежават УЕП, подаването не може да стане чрез упълномощен представител, притежаващ УЕП.

Декларацията е публикувана на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ www.gli.government.bg в рубриката „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ“. В същата рубрика има указания и подробна инструкция за попълване и подаване на документа.

28 АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

Министерството на финансите отрече да е автор на пакета от 28 антикризисни мерки, разпространени от медиите, които пък са ги получили от синдикатите с обяснението, че са им изпратени за съгласуване.

Подобна ситуация имаше и със здравните осигуравки – „изтича“ информация за предстоящи действия на правителството, но след като се получи отрицателен отзвук, обясненията са, че това не е, което е предвидило правителството. Тези „тестове“ вероятно целят да започнем да не им обръщаме внимание на информациите, както вица за увеличението на хляба по татово време…

ДАНЪЧНИТЕ СЕ „ПОПРАВИХА“ ЗА ОСИГУРОВКИТЕ НА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС

Типично по нашенски – ново указание за допълване на указание, което продължава да мъти ситуацията.

Красимир Стефанов отмени спорното указание на НАП за осигуряване на управителите на малки фирми – това е записанов страницата на НАП от 10 март 2010.

Съобщението продължава:

Съдружниците и собствениците на търговски дружества не дължат осигурителни вноски за управлението на фирмата, ако с договор или по решение на общото събрание не е определено или договорено възнаграждение за тази дейност. Това е записано в изменение на Указание № 24-00-7/25.02.2010 г. от 26 февруари 2010 г.

След като се прочете подробно това „указание относно допълнине към указание“, става видно че изискването за внасяне на осигуровки едновременно и като управител и като работещ остава. Начинът да се намали (да не се увеличава) базата, върху която се внасят осигуровки сега е да се вземе решение на общото събрание на дружеството (или едноличния собственик на капитала) управлението да се извършва без възнаграждение.

Read more

ДАНЪЧНИТЕ ЩЕ СЕ „ПОПРАВЯТ“ ЗА ОСИГУРОВКИТЕ НА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС

Две седмици след като предизвика паника сред дребния бизнес с указанията си как да се начисляват осигуровки на управителите на фирмите, Националната агенция за приходите (НАП) ще се поправя. Решението беше взето на среща между ръководствата на НАП и НОИ късно следобед в понеделник.
Read more

ЗДРАВНАТА ВНОСКА СЕ УВЕЛИЧАВА С НОВИ 2%

Здравната вноска ще се увеличи с 2% и от 8 ще стане 10% още тази година, а не както предвиждаха управляващите от 2011 г. За това са се договорили днес премиерът Бойко Борисов и шефовете на съсловните организации на лекари и зъболекари. Увеличението не е голямо, защото тази вноска се дели 50:50 между работодатели и служители, така че хората ще платят само 1% отгоре, обясни председателят на Българския лекарски съюз  Цветан Райчинов.
Кога точно ще стане това не е уточнено, но Борисов е поискал да се случи най-късно до месец-два. Друг вариант за осигуряване на допълнителни средства по време на криза няма, обясни Райчинов.

Вижте статия в Капитал

ПРОДЪЛЖАВА САГАТА С ОСИГУРОВКИТЕ НА СЪДРУЖНИЦИ И УПРАВЛЯВАЩИ В ООД/ЕООД

На 5 март беше публикувано ново указание на НАП, в което се уточнява, че ако собственик (съдружник) е и управител, трябва да внася осигуровки и като самоосигуряващо се лице и като управител по ДУК.
Вижте пълния текст на указанието: Read more

КОМЕНТАР НА УКАЗАНИЕТО НА НАП ЗА ОСИГРЯВАНЕТО НА УПРАВИТЕЛИ В (Е)ООД

Предлагам ви интересен коментар от в.Капитал във връзка с указанието на НАП за осигуряването на управителите в (Е)ООД-та.

Най-лесният начин да накараш някого да не си плаща данъците е да му ги увеличиш. Нещо подобно, макар и прикрито зад указание, се опита да направи през седмицата данъчната администрация. Целта на Националната агенция за приходите е да събира всеки месец по няколкостотин лева повече данъци и осигуровки от всички малки дружества, в които управителят им е едновременно и служител на фирмата, а най-често и неин собственик. Като го накара да плаща осигуровки върху доходи, които реално не е получил.

Де факто това е увеличение на осигурителното бреме за най-малките дружества в момент, в който повечето от тях нямат сделки и отчитат загуби заради кризата. Когато към това се добави и фактът, че събраните по този начин пари отиват в нереформирана система като пенсионната, т.е. срещу няколкостотин лева удръжки на месец получаваш мъгляво обещание за ниска пенсия в бъдеще, мотивът да бъдеш изряден изчезва. Така, вместо да увеличи постъпленията, НАП рискува да загуби и това, което събира от фирмите и в момента. Просто защото повечето от тях ще предпочетат да се върнат едно деситилетие назад, когато по-голямата част от икономиката работеше на черно.  Има и още нещо много дразнещо. Промяната се прави с указание – формата е измислена от чиновниците, които уж опитват да обяснят неясните закони. В случая с осигуровките на управителите обаче данъчната администрация направо си дописва данъчно-осигурителния кодекс. И за да е пълно нещастието – указанието не може да се обжалва от засегнатите данъкоплатци. Е, как сега да плащаш данъци…

Натиснете „Read the rest of this entry“ –> Read more

10 ТИПА БИЗНЕС-ПАРТНЬОРИ, ОТ КОИТО ТРЯБВА ДА БЯГАМЕ

Партньорството  с  едни  или  други  хора  може  лесно  да  се  превърне  от  благословия  в  истинско проклятие. Измежду  всички  преуспяващи  съдружия,  отличаващи  се  с  педприемчивост,  има  хиляди, които  се  разпадат,  поради  една  или  друга  причина,  или  най-лошото  –  приключват  в  съда.  Затова старателното проучване на лицата, с които работите, може да ви предпази от доста погрешни партньорства.  Но  преди  трябва  добре  да  си  подготвите  домашното.    За  целта  ви  предлагаме  списък  с десетте най-неподходящи бизнес парньора за вашия StartUp, както и кратки съвети как да ги избягвате.  Не  забравяйте,  че  вкусът  на  провала  е  доста  горчив,  а  около  вас  винаги ще  има  хора,  които ще  се  опитват да  ви поднесат  отрова,  вместо  вино.

Служителят
Господин  Работникът  или  Служителят  е  по  своему  предприемач  с примитивно CV  и  изобилие  от  препоръки.   Единственото,  което  го  интересува,  е да получава месечно възнаграждение,  здравни осигуровки и да вечеря със семейството с в 7 часа. За съжаление,  г-н Служителят на практика  не  е  самостоятелен  и  няма  представа  как  да  развива  бизнеса без  да  го  напътствате  на  всяка  крачка.  Освен  това,  ако  инвестицията ви  не  започне  бързо  да  се  възвръща,  същият  ще  бъде  принуден  да  си намери  „истинска  работа”,  за  да  плаща  за  колежа  на  децата  си.  И  ще  ви  изостави,  без  да се  замисли.
Съвет:    Хора,  които  не  споделят  вашите приоритети, няма да ви бъдат пълноценни партьори. Пропускайте всички, които не са готови да пожертват същото време, енергия или пари, като  вас. Read more