ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

На 21.03.2021 г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.089-3450-C01 между “Кей Джи Ес Консулт” ООД и Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

 

Проектът е на обща стойност 50 000 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и се финансира 85% от Европейския съюз чрез ЕФРР и 15% чрез национално съфинансиране.

2005

Кратко описание на проекта: Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Цели на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

 

 

 

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 

Проект  …………………………………, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.