ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА НЕДЖИЖИММИТЕ ИМОТИ НА ФИРМИ

До края на юни 2010 година, всички фирми, включително и едноличните търговци, трябва да предекларират недвижимите си имоти. Причината е, че след промени в закона, облагането вече ще става на база по-високата ставка от данъчната оценка на имота и отчетната стойност по баланс. Нововъведението ще влезе в сила от 2011 година, но за да се натрупа необходимата база данни, срокът за предекларирането на имотите трябва да стане до 30 юни тази година. Ако срокът бъде просрочен, следват глоби за административно нарушение.

Фирмите подават нови декларации като на физическите лица

Досега фирмите подаваха само декларации по чл. 17 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в които фигурираше само отчетната стойност на имота. Сега те са задължени да подават втори вид декларации и по чл. 14 от ЗМДТ, където се прави пълно описание на имота – земя, сграда, конструкция, квадратура и др. Досега такива декларации подаваха физическите лица. Има нови образци на бланките, одобрени от министъра на финансите, които могат да се изтеглят от сайта на Националната агенция по приходите на адрес: www.nap.bg. За новопридобитите имоти след 1 януари т.г. се подават и двата вида декларации още при регистрирането им.

Къде могат да се подадат декларациите?

Декларациите могат да бъдат подадени в общинските администрации.
Остава и опцията за подаване по пощата. При подаването на новата декларация по чл. 14 от ЗМДТ трябва да има много точна връзка с вече подадената декларацията по чл. 17. В новите образци има допълнителни колони и обектите трябва да са подредени така, че да има съответствие между двата вида декларации. Ако счетоводителите на фирмите не си пазят старите декларации е желателно наш инспектор да влезе в базата данни, за да се получи необходимата стиковка. В противен случай представителите на фирми, ще бъдат викани повторно заради несъответствие, каза шеф на общинската дирекция.

Целта на промяната е да се предотврати укриването на данъци

Добросъвестните фирми, които са си декларирали увеличената отчетната стойност, няма да плащат по-високи ставки вследствие на промените. Ще бъдат засегнати онези фирми, които не са спазвали счетоводното законодателство или са го спазвали, но не са ни уведомили навреме. Това беше и подтекста на промените в законодателството. В цялата страна беше установено, че има фирми, които продължават да водят с много ниски отчетни стойности свои земи и сгради, например аптека за 1000 лева или хотел за 5000 лева. С досегашните законови механизми не можеше да им се въздейства. Сега очакваме онези, които са “играли” по ръба на закона да получат по-високи данъци, тъй като оценките им ще бъдат високи, а отчетните стойности няма да имат значение за данъчното облагане, поясни Коева.

Предекларират се имотите общинска и държавна собственост, както и тези които са публична собственост и са освободени от данък.