Tag Archive for: вид плащане

ПРОМЕНИ В КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ ЗА 2012 Г.

От 1 януари 2012 г.  влизат в сила следните изменения в кодовете за вид плащане: Read more