Tag Archive for: набиране с код

ТЕЛЕФОННИТЕ НОМЕРА В ЕДНО НАСЕЛЕНО ЩЕ СЕ НАБИРАТ С „0″ И КОДА НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО

Фиксираните телефонни номера в рамките на едно населено място от 10 март ще се набират с префикс „0″ и кода на населеното място. Така всички номера в България ще бъдат избирани по един и същи начин, съобщиха от Комисията за регулиране на съобщенията.

След влизането на новия регламент потребителите в София например ще трябва да наберат „02″ преди номера на търсения от тях абонат в същия град. Променя се и начинът на избиране на кратки номера за регионални услуги. Те вече ще бъдат избирани с префикс и съответния код на областен център в България. Например „точно време“ от гр. София и област София ще се избира с „02 180″, от Варна и област Варна с „052 180″ и т.н.

Избирането на номерата за спешни повиквания – 150, 160, 166 и 112, както и на номерата за предоставяне на услуги със социална значимост от обхват „116″ и на номерата за достъп до справочни услуги от обхват „118″, не се променя.

В рамките на шест месеца след въвеждане на този начин на набиране, при набиране на номер без префикс и код ще се включва гласово съобщение с текст, поясняващ изискването. Промяната в набирането няма да повлияе върху таксуването на разговорите. Разговорите в рамките на един и същ код остават на същата цена, според приложимата тарифа на съответния оператор.