Tag Archive for: ТРЗ

ЗАЩО ПЕЙРОЛ И ДАНЪЧНИТЕ УСЛУГИ СА МАСОВО ВЪЗЛАГАНИ НА ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Според проведено наскоро бенчмаркетинг проучване пейрол и данъчните операции остават най-често възлаганите към трети лица и външни изпълнители счетоводни услуги за САЩ и Канада. Близо половината от американските и канадксите компании, включени в проучването, признават, че аутсорсват горе-споменатите дейности. Изненадващо е, че дори най-големите корпорации са склонни да предоставят изпълнението на пейрол и данъчните си услуги, като 73% от американските компании, които предпочитат аутсорсинг според проучването, декларират приходи над 5 милиарда щатски долара.

Ето и основните причини, провокиращи избора за възлагане на пейрол и данъчните услуги за изпълнение от външни лица:

1. Спестява време на компанията-възложител
Процесите по пейрол и данъчните дейности са времепоглъщащи. Възлагането им на външен изпълнител, способен да обслужва едновременно множество бизнеси, може да осигури на дружеството много по-необходимото му време да се съсредоточи върху основния си аспект на развитие и да генерира повече приходи в крайна сметка.

2. Централизират се процесите в компанията-възложител
Когато предоставиш на компанията време да се фокусира върху собствения си бизнес, това води до централизация и съдейства за подобряване и засилване качеството на дейността и обслужването.

3. Спестява парични средства на компанията-възложител
По-голяма част от малките предприятия подценяват разходите за обработка на пейрол услугите, тъй като не отчитат режийните разходи на време и ресурси, предназначени за работните заплати и съпътстващите операции. Преките разходи за поддържане на ТРЗ биха могли значително да се намалят чрез аутсорсинг към трети лица.

4. Помага да бъдат избегнати санкции от страна на компанията-възложител
По данни 40% от малките предприятия плащат санкции в размер средно на 845 щатски долара годишно за закъснели или некоректни данъчни задължения и плащания. Дейностите, свързани с пейрол, отнемат време и често водят до недоразумения относно постоянно променящите се наредби, тарифи и форми. Доверявайки се на доставчик, който да поеме пейрол и данъчните услуги, се подсигурява навременното изпълнение на операциите.

Именно поради горе-посочените няколко основни причини големите предприятия успяха да намалят общите си разходи и да рационализират своите бинес цели чрез съсредоточаване върху онова, което да бъде свършено, както и чрез намаляване броя на съкращенията в предприятията. Чрез ауторсване на дейности извън тяхната сфера на компетентност, те поверяват управлението на част от бизнеса си на утвърден доставчик на услуги. Повечето компании внимателно управляват външните си взаимоотношения, въвличайки вътрешен мениджър в отговорност към доставчика-изпълнител. Аутсорсването на пейрол и данъчни услуги може да се окаже “животоспасяващо” за собствениците на малки дружества, освобождавайки съответните дейности от притеснения и кошмари.