Tag Archive for: служебна бележка

НОВИ ФОРМУЛЯРИ ПО ЗДДФЛ ОТ 01.01.2011

Утвърдени са нови образци на документи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ – това е нов формуляр и ще се издава за първи път след 01.01.2011 г.

Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ