ПРОМЕНИ В ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2012 Г.

От 1 януари 2012 г. влизат в сила измения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност

По-важните изменения се отнасят до:
1. Промени, свързани с недвижимите имоти    Read more