Entries by Cherry Advertising

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

На 21.03.2021 г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.089-3450-C01 между “Кей Джи Ес Консулт” ООД и Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.   Проектът е на обща стойност 50 000 лева и се реализира с […]

ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006Г. ОТ 24.09.2019Г.

”Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер и изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация.”   ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006г. от 24.09.2019г.   В брой 75 от 24 септември 2019 г. на Държавен вестник (ДВ)е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 […]

ПРОМЕНИ В ЗМИП, ОФИЦИАЛНО И В ДВ БР. 37 ОТ 07.05.2019Г.

ПРОМЕНИ В ЗМИП, официално и в ДВ бр. 37 от 07.05.2019г.   ПРОМЯНАТА Е СВЪРЗАНА С УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ОТ ДАНС, КАКТО И С ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ   На 23.04.2019г. на заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред бяха приети на второ четене предложения за изменения и в Закона за мерките срещу изпирането […]

ТИЙМБИЛДИНГ 2015

Организираният в началото на месец август Тиймбилдинг осигури на служителите на Кей Джи Ес многобройни положителни емоции, усмивки и запечатани в спомени красиви моменти. Екипът доказа, че може да работи сплотено и колективно не само в работна обстановка, но и по време на отборни игри и забавления. Творческа работилница Спортни дейности Креативни игри Заедно с […]

КЕЙ ДЖИ ЕС КОНСУЛТ 10 ГОДИНИ!

През месец ноември 2014 г. се навършиха 10 години от създаването на Кей Джи Ес Консулт. Начало на дейността е поставено на 25.11.2004 г. Оттогава и до ден днешен фирмата развива потенциала си както със стабилно увеличаване броя на клиентите, така и с непрекъснато повишаване броя на служителите и тяхната квалификация. Поводът бе отбелязан подобаващо […]

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АВАНСОВО ВНЕСЕНИЯ ДАНЪК ЗА РАБОТЕЩИТЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР СРЕЩУ МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Въведеното през 2014 г. освобождаване от подоходен данък за работещите на трудов договор срещу минимална работна заплата се оказа съпътствано от серия ограничения. По закон тези данъкоплатци имат право да си възстановят през 2015 г. в пълен размер авансово внесения от работодателите данък върху доходите. В Инструкция от НАП става ясно, че облекчението няма да […]

ПРОМЕНИ ДОПК

Целта на измененията в ДОПК е да се усъвършенства така наречената единна сметка и да се подпомогнат затруднените финансово лица. Промените дават възможност за : погасяване първо на главниците на задължения с изтекъл срок за плащане, което от своя страна означава, че се предотвратява натрупването на нови лихви (тоест увеличаване на задълженията). отлагане до 31.12.2014 […]