18 МЕСЕЦА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАЙЧИНСТВО

Правителството внесе предложение за промяна на правилата за изчисляването на обезщетеията за бременности раждане. Идеята е това да става според доходите за 18 месеца назад. Новите правила ще заработят от януари 2011 г.
В момента обезщетението се изчислява като 90% от осигурителния доход, за последната година преди излизането в отпуск за бременност и раждане. Периодът за обезщетение за майчинство остава 410 дни.
Ако майката се е осигурявала само 12 месеца преди раждането, то за липсващите шест месеца доходите й ще се базират на минималната работна заплата от 240 лв.
Няма да има промяна в обезщетението за неосигурените майки, което остава 100 лв. месечно и се получава от агенция „Социално подпомагане“.