ДАНЪЧНИТЕ СЕ „ПОПРАВИХА“ ЗА ОСИГУРОВКИТЕ НА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС

Типично по нашенски – ново указание за допълване на указание, което продължава да мъти ситуацията.

Красимир Стефанов отмени спорното указание на НАП за осигуряване на управителите на малки фирми – това е записанов страницата на НАП от 10 март 2010.

Съобщението продължава:

Съдружниците и собствениците на търговски дружества не дължат осигурителни вноски за управлението на фирмата, ако с договор или по решение на общото събрание не е определено или договорено възнаграждение за тази дейност. Това е записано в изменение на Указание № 24-00-7/25.02.2010 г. от 26 февруари 2010 г.

След като се прочете подробно това „указание относно допълнине към указание“, става видно че изискването за внасяне на осигуровки едновременно и като управител и като работещ остава. Начинът да се намали (да не се увеличава) базата, върху която се внасят осигуровки сега е да се вземе решение на общото събрание на дружеството (или едноличния собственик на капитала) управлението да се извършва без възнаграждение.

В съобщението на НАП има изрично даден пример:

Например ако собственик на ООД, чиито предмет на дейност е извършване на финансови услуги, участва в управлението на фирмата, но общото събрание на фирмата не му е определило възнаграждение и няма договор за управление и контрол, то той ще трябва да се осигурява само за трудовата дейност, която полага във фирмата. Ако обаче получава възнаграждение като управител и работи в дружеството като финансов консултант, то той трябва са се осигурява и в качеството си на управител и като самоосигуряващо се лице.

„Тълкуването на закона от експертите на НАП е било твърде фискално. С тези промени възстановяваме съществувалото преди  състояние, защото в условията на криза подобни фискални мерки не са най-правилното решение”, каза по повод на последните промени изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов – същият изпълнителен директор, който подписа и старото указание.

Вижте старото указание