НОВА Е-УСЛУГА ОТ НАП „СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ”, ЕДИННА ДАНЪЧНА СМЕТКА И ЕДИННО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ

От 12.12.12 ще заработи нова електронна услуга на сайта на Националната агенция за приходите (НАП) – всяка фирма или гражданин ще може по електронен път да провери дали има неуредени плащания към държавата за данък общ доход, корпоративен данък, ДДС, социални осигуровки.
Качването на тези данни в интернет е заради единната данъчна сметка и единното платежно нареждане, с което ще се плащат всички публични задължения след 01.01.2013. Новият режим ще важи само за централни данъци – ДДС, данък печалба, личен подоходен данък, здравни и пенсионни вноски (без тези към частните пенсионни фондове).

От НАП съветват всеки да провери до края на тази година колко дължи и ако има проблем с посочените в справката данни, да се срещне с данъчните. Според експертите от агенцията една от най-често срещаните грешки е да има направено плащане, но поради техническа неточност то да не е било обвързано със задължението.

Средствата, които всеки внася в НАП с това нареждане, ще покриват първо най-старото задължение, а последното ще се погаси само ако внесените средства са достатъчни да покрият всички публични задължения. Ако средствата не стигат, върху най-новите задължения ще започнат да се трупат наказателни лихви след изтичане на срока за плащане. Това ще стане, ако те останат неплатени, след като преводът към приходната агенция се разпредели за покриването на по-стари задължения.

До края на следващата година всеки ще може да подаде възражение в НАП, ако иска погасените му по давност дългове да бъдат отписани. Това не става автоматично след изтичане на 5-годишния срок и ако те бъдат платени, не подлежат на връщане. Така задълженията, които е трябвало да се погасят през 2007 г., могат да се отпишат, в случай че оттогава досега данъчните не са припомнили за тях или не са предприели обезпечителни мерки.

Самоосигуряващите се и безработните с неплатени стари задължения няма да са застрашени от загуба на здравноосигурителните си права. Преди всяко плащане към НАП, което правят, те ще могат да попълнят декларация, в която да посочат, че искат първо да платят здравните си вноски. Така средствата няма да бъдат разпределени автоматично към най-старото задължение. По същия начин хората, които са живели в чужбина и се връщат в страната, могат да посочат, ако искат да направят плащане за възстановяване на здравните си права в размер на 12 здравни вноски.

Здравноосигурителните права на работещите по трудов договор пък не зависят от това кога работодателят им е превел дължимите осигуровки, а от датата на декларирането им пред данъчните.
Плащанията за допълнителните задължителни вноски във втория пенсионен стълб пък ще се правят в отделна сметка, тъй като те са лични за всеки един работещ.