НОВ НКПД 2011

Със Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД-01-931/27.12.2010 е утвърден нов класификатор на професиите и длъжностите за 2011г.

Можете да видите:
Азбучен определител на длъжностите в НКПД2011,
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
Правилник за прилагане
на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

В националната класификация на длъжностите са добавени 250 нови професии, а 130 са отпаднали. Сред новите длъжности са брачен консултант, инструктор по езда, личен треньор, татуист, иконом. Сред новите ръководни длъжности са мениджъри по логистика, реклама, връзки с обществеността, човешки ресурси, софтуерно развитие, мрежи, корпоративно планиране, офис мениджър, фасилити мениджър.

Общо 5100 са позициите в списъка, който влезе в сила от 1 януари 2011 г. Целта на поредното актуализиране на класификатора е професиите да бъдат синхронизирани с тези в Европейския съюз, за да може по-лесно да се сравняват данните за пазара на труда на страните членки. До края на юни всички частни фирми, държавни компании и институции трябва да съобразят трудовите договори, осигурителните прагове и длъжностните характеристики на служителите с новия списък.

Вижте всички документи – ТУК