МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА Е 290ЛВ.

От 01.05.2012 минималната работна заплата в страната се увеличава от 270 на 290 лева.

Минималната часова работна ставка става 1,72 лв. Вдига се и прагът на бедността, който вече е 236 лв.

Не се планира увеличение на пенсиите освен на минималните с 9 лева. Това ще стане от 1 юли.

Запазва се размерът на социалните и на здравните вноски.

Без промяна остават социалните помощи – при бременност, раждане и отглеждане на дете.