ПЕНСИОННАТА ДИЛЕМА – ДО 63 ИЛИ ДО 65 ГОДИНИ | ДВЕ ГОДИНИ ЩЕ СЕ ОБСЪЖДА ОПТИМАЛНОТО СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ВЪЗРАСТ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ – DNEVNIK.BG

Увеличаване на осигурителния стаж за пенсиониране с 3 години от началото на 2012 г. е едно от предложенията, които съветът по пенсионната реформа ще обсъжда, съобщи министърът на труда Тотю Младенов.

Вчера той обобщи решенията и препоръките на експертите, които разработват реформата на пенсионната система от септември 2009 г. Идеите ще се обсъждат през следващите 2 години, след което ще бъдат избрани промените в модела на системата.

И двата представени вчера варианта предвиждат да се работи по-дълго, тъй като през последните години дефицитът в държавните фондове се увеличава.
Ако първото предложението бъде прието, мъжете ще се пенсионират, след като са се осигурявали 40 години и са поне на 63-годишна възраст, а жените – след 37 години стаж и при навършени минимум 60 години (според сега действащите разпоредби мъжете се пенсионират при 37 години стаж, а жените – при 34 години).

Вторият вариант за промяна в условията за пенсиониране предвижда от 2012 г. възрастта за жените да се увеличава с по 4 месеца за всяка календарна година до 2019 г., когато ще се изравни с тази за мъжете – 63 години. Ако се прибегне до този вариант, от 2021 г. ще последва ново увеличение на пенсионната възраст, която през 2026 г. трябва да стане 65 години и за двата пола.

Предложени са и четири варианта за финансиране на втория стълб от пенсионната система. Ще се обсъждат и идеи как да се увеличат източниците на приходи в Сребърния фонд, в който се събират средства за покриване на недостига в пенсионния фонд след 2020 г. Зам.-министърът на труда Христина Митрева обясни, че едната идея е при влизането на България в еврозоната част от държавния резерв да постъпва във фонда.