УЗАКОНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „БЕЗРАБОТЕН“

В средата на януари с промени в Закона за социалното подпомагане бе гласувано узаконяването на професията „безработен“.  Промяната мина тихомълком през изпълнителната власт и парламента, без обсъждане и видим интерес, както от бизнеса, така и от представителите на данъкоплатците и икономическите наблюдатели.

Резултатът е възможност за доживотно социално подпомагане поради отмяна на ограничението от дванадесет месеца за получаване на социални помощи от безработни лица в трудоспособна възраст от 1 януари 2011 г.

Вижте цялата публикация в ДНЕВНИК