ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНА ПЕНСИЯ

НОИ пусна на сайта си нова услуга за изчисляване на прогнозна пенсия и прогнозен индивидуален коефициент. Услугата може да се ползва след въвеждане на ЕГН и издаден от дирекциите на НОИ персонален идентификационен код.

Тя е полезна за хора в предпенсионна възраст, които ще могат да проверят каква пенсия да очакват и съответно да променят, ако е възможно, поведението си на пазара на труда, като отложат пенсионирането си например. Системата обаче може да помогне и на по-млади работещи да установят дали по някаква причина, например непопълнени данни в регистъра за осигурените лица, им се губи стаж след 1997 г.  Ако някой е бил осигуряван непрекъснато от 1 януари 1997 г. досега, той трябва да има 15 г. и 10 месеца стаж. Ако е по-малко, съответно трябва да предприеме мерки да установи къде му се губи стаж и да си осигури съответните документи за него.

Услугите на НОИ можете да ползвате от тук.