ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НОВИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

От днес МВР започва да издава новите документи за самоличност.
Фотограф: Надежда Чипева

В кои документи ще има чип?
– Чип ще има само в паспортите, но не и в личните карти и шофьорските книжки.

Колко време ще отнема процедурата?
– Процедурата за обработка на документите ще отнема няколко минути, обещава МВР. Гражданите ще сядат на специално място, където автоматизирана система ще ги снима, а снимката веднага ще се изпраща по електронен път до компютъра, на който се обработва заявлението. За международен паспорт ще се вземат пръстови отпечатъци. След това гражданите ще се подписват със специална електронна писалка на определен за това екран.

Какви документи трябва да нося, когато подавам заявление?
– При подаване на заявление не е необходимо да купувате и попълвате предварително документа, нито да носите снимки. Заявлението се попълва от служител на МВР. Само при издаване на първа лична карта се представя акт за раждане. При промяна на постоянния адрес се подава жълтият отрязък от удостоверението за адрес. При промяна на имената, брак, развод – документ, който удостоверява новото обстоятелство. Във всички останали случаи се носят само старите лична карта и паспорт и документ за платена такса.

Каква информация съдържа чипът и кой може да я види?

– В чипа ще се записват видът на документа, орган, който го е издал, валидност, имена, гражданство, дата и място на раждане, пол и ЕГН на притежателя. В него ще има и снимка, подпис и пръстови отпечатъци на собственика. Информацията ще е достъпна само със специален четец, с който разполагат дирекциите на МВР.

Къде трябва да подам заявлението за издаване на лична карта или паспорт?
– Това ще става както и досега в районните управления и областните дирекции на МВР по постоянен адрес, в СДВР или дирекция „Български документи за самоличност“. Шофьорските книжки – в 28-те пункта на КАТ в страната.

Трябва ли биометричният паспорт да се съхранява по специален начин?
– Заради чувствителния чип документът трябва да се пази от прегъване, пробиване, загряване и влага. Ако е повреден, трябва да се подаде заявление за нов паспорт.

Докога важат старите документи?
– До изтичане на датата на валидност. За българите, живеещи в чужбина, е предвидено удължаване на срока на стар паспорт от посолствата. Валидността може да бъде удължена еднократно до 1 декември 2010 г. Валидността на всички документи, които изтичат през 2010 г., беше удължена с 6 месеца. Така, ако личната ви карта изтича на 20 май, ще е валидна до 20 ноември. Имате срок до 20 декември да подадете заявление за издаване на нова, при забавяне има глоби. По-дългият срок на валидност важи само за България, не и при пътуване в чужбина. За удължената валидност не е необходима служебна бележка от МВР.

Колко струва издаването на новите документи?
– Хората от 18 години до 58 години ще плащат 18 лв., 39 лв. или 90 лв. за лична карта според вида на поръчката – обикновена, бърза и експресна. Паспортите ще струват 40 лв., 80 лв. или 200 лв. според вида на поръчката, а шофьорските книжки – 25 лв. или 50 лв. На децата до 16 години и пенсионерите над 70 години лична карта се издава безплатно, а паспортът струва 10 лв., 20 лв. или 50 лв.

Новите документи променят ли правилата при пътуване?
– Смяната на документите не променя режима на преминаване през държавите във и извън ЕС. Както и досега, в Македония може да се влиза само с лична карта. Това е възможно и за Сърбия, но срещу туристическа такса от 50 евро. Ако пътуващият транзит има паспорт, преминаването е безплатно. Новите паспорти са едно от условията за премахване на визите за САЩ, но не се променят изискванията за пътуване. За издаване на виза както и преди ще е необходим паспорт, чиято валидност надвишава поне с 6 месеца периода на планирания престой в САЩ.