КОЕФИЦИЕНТЪТ ЗА АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК СТАВА 1,1

Коефициентът за определяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък става 1,1

От 1 август 2010 г. коефициентът за определяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане става 1,1. Това гласят последните промени в Закона за държавния бюджет за 2010 г., обнародвани на 23 юли 2010 г. в Държавен вестник. Досега коефициентът за определяне на авансовите вноски за корпоративния данък беше 1,0. Новият коефициент ще служи за определяне на месечните авансови вноски по корпоративния данък от август месец до края на 2010 г.

Ако представителите на дружествата са подали декларация за намаляване на авансовите вноски,  самата промяна в коефициента не води до задължение за подаване на нова декларация, с която да коригират декларираната преди това информация.